Differiment tas-seduta tal-Bord li Jirregola l-Kera, Magistrat Dr Monica Vella -10.11.2017

Illum, 10 ta’ Novembru 2017,

Peress li l-Chairperson tal-Bord tinsab impenjata fuq xogħol ta’ inkjesta, Il-kawzi kollha fil-lista tal-lum ser ikunu differiti fl-istess ħin u għall-istess skop għat-Tlieta, 12 ta’ Diċembru 2017.