Differiment tas-seduta tal-Qorti tal-Magistrati 15.11.2017

Minhabba indispożizzjoni tal-Maġistrat Dr. Monica Vella;

Is-seduta tal-lum, l-Erbgħa, 15 ta’ Novembru 2017 ser tkun differita fl-istess ħin u għall-istess skop ghall-Erbgħa, 10 ta’ Jannar 2018.