Differiment tas-seduta tal-Bord li Jirregola l-Kera, 15.11.2017

Maġistrat Dr. Monica Vella LL. D., M. Jur.

Chairperson

B’ordni tal-Bord;

Minhabba indispożizzjoni tal-Maġistrat Dr. Monica Vella;

Is-seduta tal-lum, l-Erbgħa, 15 ta’ Novembru 2017 ser tkun differita fl-istess ħin u għall-istess skop ghall-Erbgħa, 10 ta’ Jannar 2018.